கணக்கிலடங்கா என் கல்லூரி நினைவுகள்…

Freeyavidu - Tamil Kavithai Corner

ஒவ்வொரு நாளும் நான் கல்லூரி நுழைவுவாயிலைக் கடக்கும் போதும்
ஒரு புதிய பாடத்தைக் கற்றுத்தர அவள் தவறுவதில்லை…

திகட்டாத தித்திப்பாய் தினம் ஒன்றை எனக்குள்
புகட்டி வாழ்க்கை வழிகாட்டியாய் மாறிவிட்டாள்…

கல்லூரியில் நுழைவதற்கு முன் வெற்றுக் காதிதமாய் இருந்த என்னை
சிற்பமாய் செதுக்கி அடையாளம் காட்டியவள்…

யாரோவாக இருந்த என்னை
தமிழாக எனக்கே அடையாளம் காட்டியவள்…

தோல்வியில் தளராத மனதையும்
வெற்றியில் தலைக்கணமற்ற தன்மையையும் சொல்லித்தந்தவள்…

என் பல வருட பள்ளி கற்றுத்தராத தத்துவங்களை
சில வருடத்தில் பதிய வைத்துவிட்டாள்..

விடுமுறை நாட்களைக் கூட வெறுக்கும் அளவு
இன்பமான கல்லூரி நாட்கள் தந்தவள்…

பல சிறப்புகள் சொன்னாலும்
அவள் பாடத்திலோர் பிழை…

வாழ்க்கையில் துன்பத்தின் பின்பே இன்பம்…

அவள் பாடத்தில் மட்டும் இன்பத்தை முதலில் வைத்து
மகிழ்ச்சியாய் வாழ சொல்லிக்கொடுத்து…

பிறகு துன்பத்தை வைத்து
துயரத்தில் போராட சொல்லித் தருகிறாள்…

என்றும் இனிமையான கல்லூரி நினைவுகளுடன்…