நம் நினைவுகளுடன்…

FreeyaVidu -Kavithai Corner-Tamil Kathal Kavithai

நீ இல்லா இந்த இரவு நேரத்திலும்..
நாம் அமர்ந்த வீட்டுச்சுவர்..
நான் மறந்த நம் நேசக் கதையை காற்றில் கலந்து காதலுடனே என் காதில் கரையுதடி..
உன்னை என்னிடமிருந்து பிரிக்க முடிந்த காலத்தால்..
என்னிடமிருக்கும் உன் நினைவுகளைப் பிரிக்க சக்தியில்லை..

நம்மைப் பிரிக்க முயற்சி செய்யும் இக்காலமே ஓர் நாள் அயற்சி கொண்டு
தன் தோல்வியை ஒற்றுக் கொண்டு நம்மைச் சேர்த்து வைக்கும்…
அதுவரை உன்னால் நான் ரசிக்கக் கற்ற இரவின் அழகில்..
தனிமை தரா நம் நினைவுகளுடன்…