நினைவுகளால் ஒரு கடிதம் !!!

Freeyavidu - Kavithai Corner

சிலரைப் பார்க்கையில் சந்தோஷமாக இருக்கும்..
சிலரிடம் பேசினால் உற்சாகமாக இருக்கும்…
ஆனால் உன் பெயரைக் கேட்டால் கூட உள்ளுக்குள் மின்னலடிக்கிறது..
உன்னை நான் காதலிக்கிறேனா எனத் தெரியவில்லை…
ஆனால் உன்னுடன் இருக்க அதிகம் ஆசைகொள்கிறேன்..
நிஜத்தில் நிலவை விடத் தொலைவில் வசிப்பவளுக்கு…
நினைவுகளால் ஒரு கடிதம்…